Self portrait by Daqian Zhang

Home / Competitions / Scholarships / 19th ARC Scholarship / Daqian Zhang

Daqian Zhang

Aged 25

Self portrait

Oil
48.26 x 38.1 cms (19 x 15 ins)